Program Eğitim Amaçları

Bu programdan mezun olanlar;
• Lisans düzeyinde elde edilen bilginin daha ötesine uzanan geniş bir öğrenme alanı bilgisine sahip, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı” olurlar.
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nin siyaset ve sosyal bilimler, yönetim, hukuk, yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanlarıyla ile ilgili temel sorunlara uluslararası kabul gören bilimsel ilkeler ışığında çözüm önerileri getirebilirler.