EN | TR

Hakkımızda

İşletme tezli yüksek lisans programı Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı bir programdır. Yüksek lisans Programına ilk kez 2020-2021 güz yarıyılında, öğrenci alımı yapılmıştır. Programın temel amacı, bugünün ve geleceğin iş dünyasının ihtiyacını karşılayabilecek rekabetçi, yenilikçi ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmektir. Program; işletme kurma, işletmelerin çalışma biçimlerini anlama, başarılı ve disiplinlerarası çalışma yeteneğine sahip bir işletme yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu programda işletme ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır. Derslerde teorik bilgilerin yanı sıra güncel işletme sorunlarının çözümüne de yeterli ölçüde yer verilmektedir. Programda; uygulamalı öğrenme, yenilikçi düşünme ve iş hayatında karşılaşılacak karmaşık sorunların üstesinden gelme, entelektüel ve iletişim kapasitesini geliştirme temelini esas alan titiz bir çalışmayla hazırlanmış bir müfredat bulunmaktadır. İşletme Programında dersler her biri alanında uzman olan 3 Profesör, 8 Doçent ve 7 Dr. Öğretim Üyesi tarafından verilmektedir. Bu programda alanında dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetkin, genç, dinamik akademik personel bulunmaktadır. Bu programın içeriğine uygun bilgi ve yeteneklerle donattığımız bireyler gelecekte başarılı birer girişimci olmanın yanı sıra özel ve kamu sektöründe öncü rol oynayabilecek profesyonel yönetici adayları da olabilmektedirler. İşletme yüksek lisans eğitimi, mezunların çalıştıkları kurumlarda daha yüksek kariyer edinmelerinde etkin bir faktördür. Ayrıca, bu program öğrencilere mezun olmadan araştırma görevliliği, mezuniyet sonrasında ise öğretim görevliliği imkânı sunmaktadır.