EN | TR

Hakkımızda

"İmalat Mühendisliği" Ana Bilim Dalı, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ocak 2012 yılında kurulmuştur. 18 Mayıs 2018 Tarsus Üniversitesi'nin kurulması sonrasında Ana Bilim Dalı, Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne bağlı olarak sürdürmektedir.
İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, üretim konusunda bilimsel çalışmaları ve teknolojileri bütünleştirerek yenilikçi ürün, üretim süreç ve yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Disiplinlerarası program olan İmalat Mühendisliği ABD, Makine, Endüstri, Malzeme Bilim ve Mühendisliği bilim alanlarındaki bilgiyi kulanarak,  yenilikçi ürünlerin, ileri imalat teknoloji ve üretim sistemlerinin, makine ve teçhizatlarının araştırılması, tasarlanması, analizi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Programın araştırma alanları; ileri üretim teknolojileri ve süreçlerine odaklanmıştır. Araştırma alanları; imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bütünleşik üretim sistemleri, eklemeli üretim (3B yazıcılar), biyoüretim, nano-mikro üretim, kompozit ve polimer üretim süreçleri, üretim ve teknoloji stratejileridir. İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, yüksek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek üzere gerekli faaliyetler sürdürmektedir.
Anabilim Dalımızda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Doktora öğrencilerimiz ''İleri ve Akıllı İmalat ve Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler'' gibi alanlarda YÖK 100/2000 Doktora bursu imkanlarından yaralanabilmektedirler.