EN | TR

Kalite Politikamız

  • Hesap verebilirlik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı olmak.
  • Üniversitede kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
  • Üniversitede kalite güvencesine ilişkin farkındalığı artırmak ve kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve içselleştirilmesini sağlamak.
  • Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet süreçlerini kalite odaklı sürekli iyileştirmek.