Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: 
Merakı keşfe dönüştüren, yeterli bilgi ve donanıma sahip, ufku geniş, her konuda yenilik ve farklılık yaratabilen, ülke çıkarlarını her alanda gözeten ve kollayan, uluslararası saygınlıkta, çalışmaları izlenilen ve birçok çalışmaya kaynak oluşturan bilim insanları yetiştirmektir.
 
Vizyonumuz:
Bölgesinden dünyaya açılan bilim kapısı niteliğinde, çalışmalarında günceli yaratan,  ulusal endüstriyi destekleyebilen, uluslararası endüstrinin çalışmak isteyeceği donanımda öğrenciler yetiştirebilecek nitelikte, yüksek standartta örnek tezlerin yazıldığı, çalışmaların ürünü olan yayınlar ve patentler yoluyla, Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü’nü ülkemizin ve dünyanın saygın akademik kurumlarından biri yapmaktır.