EN | TR

Hakkımızda

Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümümüz enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bölüm olmayı kendine amaç edinmiştir.Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi,üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen yüksek lisans mezunları yetiştirmeyi öz görev olarak kabul etmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte enerjiye duyulan talep de önemli derecede artmaktadır. Ülkelerin ekonomisini ciddi derecede etkileyen bu durum enerji verimliliği, enerji planlaması ve enerjinin doğru tüketilmesi politikalarının oluşturulması ile minumum seviyeye düşürülebilir. Tüm bu politikalar üzerine hizmet verecek ve görev yapacak bir multi-disipliner mühendislik alanına ihtiyaç duyulduğu ve ileride de bu ihtiyacın artacağı düşünüldüğü için Enerji Sistemleri Mühendisleri diğer mühendislik alanlarıyla iş birlikçi çalışmalarda yer alacaktır.