Birim Kalite Komisyonu

BAŞKAN  Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ergin Ünal
Üye Dr. Öğretim Üyesi Maya Altınok
Üye  Ömer Faruk ERCAN