EN | TR

Hakkımızda

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programına, Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.  
Bilgisayar Mühendisliği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda kullanılır hale gelmesiyle birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en geniş istihdam olanağına sahip mühendislik dallarından biri olmuştur. Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programının amacı; bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin ileri teorik bilgiler sağlayarak, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini artırmak; onları, bu sistemleri tasarlama, geliştirme ve değerlendirme konusunda uzmanlaştırmak ve endüstriyel kariyer ile ileri araştırma için hazırlamaktır. Bununla birlikte, öğrencilerin, hazırlayacakları tez kapsamında gerçekleştirecekleri projelerle, ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni teknolojiler geliştirmeleri; uluslararası düzeyde bilime, çevreye ve topluma fayda sağlayacak çıktılar üretmeleri hedeflenmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans programı, eğitim dili Türkçe olan, iki yıllık eğitim sonunda “Bilgisayar Yüksek Mühendisi” unvanıyla mezun veren bir programdır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılan 7 teorik seçmeli ders, 1 seminer konusu ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bilgisayar Yüksek Mühendisleri, çalıştıkları işyerlerinde yönetici pozisyonlarına terfi alabilirken; büyük sanayi kuruluşlarında uzmanlaştıkları alana yönelik önemli ar-ge projelerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca akademik alanda çalışmaya devam etmek isteyenler, yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi ya da yüksek lisansı tamamlayarak öğretim görevlisi olarak çalışma imkânına sahip olabilirler.