Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONEL
  e-posta İletişim  
    Santral Dahili
Doç. Dr. Tuğba YOLCU 
(A.B.D BAŞKANI)
tugbayolcu@tarsus.edu.tr  0 (324) 600 00 33  88215
Doç.Dr. Orhan Veli ALICI
 
orhanvelialici@tarsus.edu.tr 0 (324) 600 00 33  88232
Dr. Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK halilkanadikirik@tarsus.edu.tr 
 
0 (324) 600 00 33  88232