EN | TR

Hakkımızda

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı bir programdır. İktisat Tezli Yüksek Lisans her biri 30 AKTS değerinde 4 dönemden oluşan bir program olup ilk kez 2020-2021 güz yarıyılında öğrenci alımı yapılmıştır.
 
İktisat Yüksek Lisans Programının amacı iktisat teorisi ve uygulamalı istatistiksel metodlar kullanarak iktisadi analiz ve araştırma yapabilen bireyler yetiştirmektir. Program öğrencilerine akademik bilgi ve yetenek kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda programda Mikro İktisat Teorisi, Makro İktisat Teorisi, İktisatta Matematiksel Yöntemler, İktisatta İstatiksel Yöntemler, Ekonometri, Uluslararası İktisat gibi bilimsel alanların derslerine yer verilmektedir. Programda 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Ülke ve dünya gündemini oluşturan temel iktisadi sorunlar ile iktisat literatürdeki gelişmeler program öğretim üyeleri tarafından yakından takip edilmekte, derslerde güncel müfredat işlenmektedir. Öğrenciler, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden eğitim alabilmektedir. Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi banka ve finansal kuruluşlarda, dış ve iç ticaret yapan şirketlerde uzman olarak çalışabilmektedir. Mezunların iş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur.