EN | TR

Hakkımızda

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı bir lisansüstü eğitim-öğretim programıdır. Yüksek Lisans Programına ilk kez 2021-2022 güz yarıyılında, öğrenci alımı yapılmıştır.
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı toplum ihtiyaçlarından ortaya çıkan mühendislik problemlerini tanımlayabilen, toplumun refahına yönelik yenilikçi Ar-Ge çalışmaları üretebilen, etkin takım çalışması yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, yenilikçi, gelişime açık ve donanımlı bilim insanları ve araştırmacıları yetiştirmek üzere gerekli faaliyetleri sürdürmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, Erasmus+, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden eğitim alabilmektedirler. Endüstri yüksek mühendisleri Ar-ge faaliyetlerinde, imalat, tekstil, enerji, otomotiv, lojistik, finans ve kamu sektörlerinde, havacılık ve uzay sanayinde, demir-çelik sektöründe, sağlıkta, bilişim alanında, kimya, gıda ve ilaç sanayinde yoğun şekilde istihdam edilebilmektedirler.
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı altında verilen Tezli Yüksek Lisans programının öğrenim dili Türkçe olup, öğretim faaliyetlerini Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.