EN | TR

Hakkımızda

"Uluslararası Ticaret ve Lojistik" Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı programlardır. Yüksek Lisans Programına ilk kez 2015-2016 Güz Yarıyılında, Doktora Programına ise 2019-2020 Güz Yarıyılında öğrenci alımı yapılmıştır. Programların temel amacı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde ileri bilgi ve becerilere sahip, öz güvenIi, uzman bireyler yetiştirmektir. Programlar, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri bütünleştirmelerini, yorumlamaları ve bu bilgilerle topluma hizmet etmeleri amaçlamaktadır. Bu nedenle programlar da Uluslararası Ticaret ve Lojistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisansüstü Programlarında dersler her biri alanında uzman olan 1 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi tarafından verilmektedir.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik hem özel sektüre hem de kamuya yönelik bir alan olduğu için bu bölümden mezun olanların istihdam alanları ilgili bakanlıklar ve genelde ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret. lojistik. dış pazarlama, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları ve yönetim bülümleridir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi, bu şirketlerde mezunların daha yüksek kariyer edinmelerinde etkin bir faktördür. Ayrıca, Lisansüstü programlar öğrencilere mezun olmadan Araştırma Görevliliği ve mezuniyet sonrası da Öğretim görevliliği imkanı sunmaktadır.