EN | TR

Hakkımızda

"İş Sağlığı ve Güvenliği", iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir unsurdur. Son yapılan yasal düzenlemelerle birlikte Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Yeni yasal düzenlemeler, başta sanayi kuruluşları olmak üzere, tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kapsamaktadır. "İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu, işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespiti etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır. Örgün eğitim programları tarafından lisans düzeyinde verilen eğitimler, yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, açılmış "İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı", çeşitli fakültelerden mezun olan çalışanlara, yukarıda belirtilen konuları içeren dersler vererek mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli eleman yetiştirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu sürekli bilgi yenileme kapsamında, piyasada çalışan lisans mezunlarının kendilerini yenilemeleri ve mesleki bilgilerini arttırarak piyasanın ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmektedir. Açılan bu programlarla birlikte, işletmelerde iş güvenliği, insan kaynakları, proje ve üretim yönetimi gibi konularda çalışan personel için "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda Lisansüstü bir eğitim imkânı sunulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, üretim ya da hizmet alanında faaliyet gösteren kamu kurum ya da kuruluşları veya özel sektördeki iş hayatında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faydalanabilecekleri teorik ve pratik bilgilerle birlikte bilimsel teknik ve yöntemleri öğrenerek mesleki yeterliliklerini geliştirmektedir. Mezunlar, çalışma ortamında oluşabilecek kazaları önceden görebilme, kazayı olmadan önleme, oluşabilecek kazalara karşı riskleri belirleme, oluşan kazaları analiz edebilme, kaza istatistiklerini çıkarabilme ve yorumlayabilme, kazayı önleyici güvenlik tedbirlerini belirleyebilme, kriz yönetimi ve acil durum planını belirleyebilme yetkinliklerine sahip olmaktadır.