Tarihçe

Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Lisansüstü Eğitim Enstitü bünyesinde,
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı    : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora, 
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı                 : Tezli Yüksek Lisans,
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı                  : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora,
İktisat Anabilim Dalı                                          : Tezli Yüksek Lisans,
İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı                     : Yüksek Lisans ve Doktora,
İşletme Anabilim Dalı                                        : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora,
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı                : Yüksek Lisans ve Doktora,
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı                   : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora,
Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı                : Tezli Yüksek Lisans,
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı                          : Tezli Yüksek Lisans,
Siyaset ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı         : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı   : Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı mevcuttur.


İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte iken Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsün kurulması ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesine aktarılmıştır.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen amaca uygun olarak ve Tarsus Üniversitesi bünyesinde yer alan yüksek nitelikli akademik programlarla Bilimsel Düşünceyi Temel Alan,  Kurumsallaşmış, Girişimci ve Yenilikçi, Sosyal Sorumluluk Sahibi, Çevreye Duyarlı, Adil ve Güvenilir Bir Üniversite, Kurum olarak farkındalık Yaratan Bireyler Yetiştirmek, Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Araştırmalar Gerçekleştirmek, Toplum Yararını Gözetmek Misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.