EN | TR

Tarihçe

Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Lisansüstü Eğitim Enstitü Bünyesinde,
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı                Tezli Yüksek Lisans
Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı    Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı                     Tezli Yüksek Lisans
Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı         Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı                  Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans
İktisat Ana Bilim Dalı                                          Tezli Yüksek Lisans
İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı                   Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
İşletme Ana Bilim Dalı                                   Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı                 Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Mikro ve Nanoteknoloji                                         Tezli Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı                Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Otomotiv Mühendisliği Ana Bilim Dalı                 Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı                      Tezli Yüksek Lisans
Siyaset ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı         Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı   Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Ebelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans

 Programları mevcuttur.


İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini yürütmekte iken Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsün kurulması ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesine aktarılmıştır.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen amaca uygun olarak ve Tarsus Üniversitesi bünyesinde yer alan yüksek nitelikli akademik programlarla Bilimsel Düşünceyi Temel Alan,  Kurumsallaşmış, Girişimci ve Yenilikçi, Sosyal Sorumluluk Sahibi, Çevreye Duyarlı, Adil ve Güvenilir Bir Üniversite, Kurum olarak farkındalık Yaratan Bireyler Yetiştirmek, Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Araştırmalar Gerçekleştirmek, Toplum Yararını Gözetmek Misyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.