EN | TR

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURULAR
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular ne zaman yapılmaktadır?

Başvuru ve kayıtlar güz ve bahar dönemi başlangıcından önce Akademik takvimde yer alan başvuru tarihleri öncesinde, Enstitümüzün web sitesinde duyurulmaktadır. Güncellenen duyurulara ulaşmak için web sitemizi takip ediniz. http://enstitu.tarsus.edu.tr

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Adayların ön kayıtları online olarak yapılmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sitesinde yer alan Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine kayıt olup duyuruda yer alan belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını yapabilirler. Şahsen veya e- posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir. Ön kaydı alınan adaylar belirlenen kontenjan kadar puanlarına göre sıralanır ve bu adaylar sözlü mülakata alınır. Mülakatlar Anabilim Dallarınca kontenjan tablosunda ilan edilecek yer, tarih ve saatte yapılır. Mülakat sonucunda kazanan adaylar enstitümüzün web sitesinde duyurulmaktadır. Bu adayların kesin kayıtları ise enstitümüzde şahsen yapılmaktadır.

 • Lisansüstü eğitim programlarına başvuru ölçütleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı anabilim dallarının yüksek lisans (tezli / tezsiz), doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru ölçütleri, başvuru süreci başladıktan sonra enstitümüzün web sitesinde ilan edilmektedir.

 • Başvurularda hangi sınavların sonuç belgeleri kabul edilmektedir?

Başvurularda ALES puanı ya da YÖK tarafından bu sınava eş değerliği verilmiş GRE /GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise KPDS / ÜDS / YDS / YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş TOEFL gibi sınavlardan alınan puan geçerlidir. Bu sınavlara ait puan dönüşümleri YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır.

 • Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100' lük sisteme göre kullanılmaktadır. Not ortalamasının 4’lük sistemde olanların 100’lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılması gerekmektedir. Dönüşüm tablosu bulunmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.

 • Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır? Yatay geçiş işlemleri nasıl gerçekleşir?

Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not belgesi ve ders içerikleri, ilgili ABD Kurulu tarafından değerlendirilir. ABD Kurulu, ilgili öğrencinin başvurduğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi, ilgili ABD Kurulu kararı ile Enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

 • Başka bir üniversitede yüksek lisans yaparken aynı zamanda Tarsus Üniversitesi’nde yüksek lisans yapılabilir mi?

Tezsiz yüksek lisans programı hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

ENSTİTÜ KAYIT İŞLEMLERİ
 • Kesin Kayıt hakkı kazandım. Nelere dikkat etmeliyim?

Adaylar, başvurdukları anabilim dalına kesin kayıt hakkı kazandıklarında, kayıtlarının yapılabilmesi için daha önce herhangi bir eşdeğer programda kayıtları varsa o programdan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmedikleri takdirde Kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

 • Kesin kayıt sırasında gerekli evraklar nelerdir?

• Özgeçmiş,

• Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı ve onaylı fotokopisi)

• Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgesi (Transkript veya Diploma Eki) (Aslı ve onaylı fotokopisi)

• ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınmış olması)

• Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri (aslı ve onaylı fotokopisi)

• Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora programları için)

• Kayıt Evrakı: Teslim edilen belgelere ek olarak; 6 Adet Vesikalık Fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Belgesi Fotokopisi

 • Kesin kayıt hakkı kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için başvurdukları lisansüstü programlara kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde şahsen yapmaları gereklidir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

 • Kesin Kayıt işlemlerimi bir başkasına yaptırabilir miyim?

Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

 • Lisansüstü sınav sonucunda yedek listede yer alan aday ne yapmalıdır?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar, sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir.

DERS KAYIT/KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ
 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?

http://obsogrenci.tarsus.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index adresine girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?

http://ekampus.tarsus.edu.tr adresine giriş yaparak kullanıcı adınızı (öğrenci numaranız) ve şifrenizi (T.C numaranız) yazıp sisteme giriş yapabilirsiniz.

 • Şifremi unuttum, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrenci işleri personeliyle iletişime geçerek şifrenizi sıfırlatabilirsiniz.

 • Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Öğrencilerin ilk kayıt(Ders Kayıt) ya da kayıt yenileme İşlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden derslerin seçilmesinin ve danışman onayından sonra tamamlanmaktadır.

İlk kayıt ve kayıt yenileme (Ders Kayıt) sırasında katkı payı ya da harç ödemesi gereken öğrenci ders kaydı yapamaz. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti ödememiz gerektiğini nasıl öğrenebiliriz?

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, Ders Kaydı Ekranında harç borcunuz görünecektir. Harç borcu olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Harç borcu ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.

 • Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur? Mazeretli Ders Kaydı Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrenciler, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

 • Kayıt yenileme sırasında hata yapılırsa ne yapılmalıdır?

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak hatalar Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

 • Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi? Hangi durumlarda öğrenci belgesi alınamaz?

Öğrenci izleyen yarıyılda ders kaydı yaptığı takdirde öğrencilik hakkı devam eder. İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenmez, ancak öğrenciye öğrenim durum belgesi verilebilir.

 • Öğrenci bir yarıyılda en fazla kaç ders seçebilir?

Bir dönemde zorunlu dersler hariç en fazla 5 ders (kredili) seçilebilir?

 • Öğrenci farklı ana bilim dalı / üniversite / enstitüden en fazla kaç ders alabilme hakkına sahiptir?

Enstitü ABD başkanlığının önerisi ve EYK ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

 • Öğrenci bir öğretim elemanından bir program için en fazla kaç ders alabilir?

Bir lisansüstü öğrencisi, bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ilgili dersler bu kapsamda değerlendirilmez.

 • Ders programının çakışması halinde öğrenci ders seçimi yapabilir mi?

Ana bilim dalı tarafından ilan edilen ders programı uyarınca çakışan dersler öğrenci tarafından alınamaz. Ders ekleme - bırakma sürecinde danışman onayı ile ders seçimi yapılabilir.

 • Seminer / dönem projesi derslerine kayıt, hangi aşamada yapılır?

Derslerin tamamlandığı / tamamlanacağı (21 kredilik ders), danışman atamasının da gerçekleşmiş olduğu dönemde yapılır.

 • Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerine kayıt, hangi aşamada gerçekleştirilir?

Bu derslere kayıt, danışman ataması yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir.

 • Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrar alabilir mi? Yerine başka bir ders seçebilir mi?

Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Ancak 21 kredisini tamamlayan öğrenci ana bilim dalına dilekçe vererek başarısız olduğu ders çıkartabilir.

 • Lisansüstü programlarda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Lisansüstü programlarda derse devam oranı en az % 70’tir. Bir derste bu oranı sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

 • E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini resmi işlemlerde kullanabilir miyim?

E- devlet üzerinden alınan öğrenci belgesini her türlü resmi işlemlerde kullanabilirsiniz.

DANIŞMAN ATAMA İŞLEMLERİ
 • Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

•Tezli yüksek lisans programında ABD başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar,

• Tezsiz yüksek lisans programında, ABD başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar,

• Doktora programında, ABD başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ataması zorunludur.

 • Danışmanı atanmayan öğrencilerin ders ekle / bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

Danışmanı atanmayan öğrencilerin ders ekle / bırak süreci ve danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ABD başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

 • Danışman değişikliği yapabilir miyim?

Danışman değişikliği talep eden öğrenci, Enstitü web sitesinde “Formlar” sekmesinde yer alan “Danışman Değişikliği Talep Formu” ile anabilim dalına başvuru yapar.

 • İkinci Tez Tanışmanı nasıl atanır?

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ
 • Özel öğrenci statüsünde veya daha önceki lisansüstü programlarda aldığım dersleri saydırmak istiyorum ne yapmam gerekiyor?

Özel öğrenci statüsünde veya daha önceki lisansüstü programlarda almış olduğunuz dersler için, onaylı not belgesi, ders içeriği ve dilekçe ile ilgili Anabilim Dalına başvuru yapabilirsiniz.

 • Daha önce yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda mıdır?

Daha önce yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. İlgili ana bilim dalına başvuru yaparak bu dersleri saydırabilirler.

 • Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

Tarsus Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nin 5.maddesi gereğince Muafiyet başvurusu öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk yarıyılın başladığı tarihten itibaren 5(beş) iş günü içerisinde ilgili anabilim dalına yazılı olarak yapılır.

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 • Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezli yüksek lisans öğrencileri ilk dört yarıyıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. Dördüncü yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, o yıl belirlenen öğrenim ücretini ödemek durumundadır. Not: Ayrıca öğrencinin farklı bir programda (önlisans/lisans / yüksek lisans / doktora) Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı an itibariyle kaydı varsa, azami süreler içerisinde dahi olsa ikinci program için öğrenim ücreti öder.

 • Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans öğrencileri her bir ders için o yıl belirlenen öğrenim ücreti ödemek durumundadır.

 • Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri ilk sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. Sekizinci yarıyılını dolduran doktora öğrencileri, o yıl belirlenen öğrenim ücretini ödemek durumundadır. Not: Ayrıca öğrencinin farklı bir programda (önlisans/lisans / yüksek lisans / doktora) Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı an itibariyle kaydı varsa, azami süreler içerisinde dahi olsa ikinci program için öğrenim ücreti öder.

 • Özel öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı senato tarafından belirlenir. Türkiye'deki kamu üniversitelerinde lisansüstü eğitim gören ve üniversitemizde misafir öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, üniversiteleri tarafından alınan yönetim kurulu kararı ve öğrenci belgesi ile başvurduğu takdirde ücretsiz ders alabilir.

 • Misafir öğrenciler öğrenim ücreti öder mi?

Türkiye'deki kamu üniversitelerinde lisansüstü eğitim gören ve üniversitemizde misafir öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenciler, üniversiteleri tarafından alınan yönetim kurulu kararı ve öğrenci belgesi ile başvurduğu takdirde Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararıyla ücretsiz ders alabilir.

 • Yabancı öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Yabancı öğrenciler üniversite senatosu tarafından belirlenen karara göre öğrenim ücreti öderler. Bu ücret, yılda bir kez cari hizmet tablosuna göre düzenlenmektedir.

 • Öğrenim ücreti ödememiz gerektiğini nasıl öğrenebiliriz?

Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, Ders Kaydı Ekranında harç borcunuz görünecektir. Öğrenim ücreti ödemesi olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Öğrenim ücreti ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.

 • Öğrenim ücreti/katkı payı yatırması gerekenler nasıl bir yol izlemelidir?

Türkiye’nin her yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünden ya da Ziraat İnternet Bankacılığını kullanarak öğrenci numaranızla katkı payı/öğrenim ücretini yatırabilirsiniz.

 • Öğrenim ücreti/katkı payı yatırması gerekenler nasıl bir yol izlemelidir?

Türkiye’nin her yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünden ya da Ziraat İnternet Bankacılığını kullanarak öğrenci numaranızla katkı payı/öğrenim ücretini yatırabilirsiniz.

 • Öğrenim ücreti/katkı payını sehven fazla yatıranlar ödediği fazla miktarı geri alabilir mi?

Katkı payını/öğrenim ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve Katkı Payı İade formu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.

 • Öğrenciye hangi durumlarda öğrenim ücreti/katkı payı tahakkuk ettirilir?

Güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde; tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler öğretim ücretini, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı öğrenciler normal sürelerini aşmaları halinde katkı payını, yabancı uyruklu öğrenciler ise kayıtlı oldukları tezli / tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına ait senato tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ
 • Enstitüyü yeni kazandım, öğrenci kimlik kartımı almak için ne yapmalıyım?

Enstitümüze yerleşen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler doğrultusunda hemen düzenlenmektedir. Basılan öğrenci kimlik kartları Enstitümüz tarafından ilgili anabilim dallarına teslim edilmektedir. Öğrenciler kimlik kartlarını anabilim dalı sekreterliklerinden teslim alabilirler.

 • Öğrenci kimlik kartımı kaybettim/yenilemek istiyorum ne yapmalıyım?

Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrenci, ulusal/yerel gazeteye verdiği kayıp ilanı ile birlikte kayıp belge talep formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kimlik kartı yeniden basılarak öğrenciye teslim edilir.

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ
 • Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?

Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda Enstitü yönetim kurulu kararıyla ara vermek mümkündür.

 • Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler başvurularını, ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında eğitim öğretim yarıyılının ilk haftası içinde yapması gerekir.

 • Kayıt donduran öğrenciler hangi haklardan mahrum olurlar?

Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 • Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

 • Süresinden önce tezli yüksek lisans programlarından mezun olunabilir mi?

Yüksek lisans programında öğrenciler, en az iki yarıyılı tez aşamasında geçirmek ve mezuniyet şartlarını yerine getirmek koşuluyla süresinden önce ABD başkanlığı önerisi ve EYK kararıyla üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilir.

 • Tezli yüksek lisans bilimsel hazırlık programı nedir?

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

 • Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için kaç ders / kredi / AKTS almak gerekir?

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ilgili dersler, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışmasından olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 • Uzmanlık alan dersi ne zaman seçilmelidir?

Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için “uzmanlık alan dersi” açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

 • Tezli yüksek lisans programında geçme notu kaçtır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC’dir.

 • Seminer dersi nedir?

Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan çalışmadır.

Seminer dersi, tezli yüksek lisansta derslerin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yönelik bir derstir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılmakta ve başarılı/başarısız olarak değerlendirilmektedir.

 • Yüksek lisans tez jürisi kaç kişiden oluşur?

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

 • Tezli yüksek lisans programından ayrılıp tezsiz yüksek lisans diploması alınabilir mi?

Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
 • Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 • Tezli yüksek lisans programında geçme notu kaçtır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC’dir.

 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 • Tezsiz yüksek lisans programından tezli programa geçiş var mıdır?

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DOKTORA
 • Doktora bilimsel hazırlık programı nedir?

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır.

 • Doktora programından mezun olmak için kaç ders / kredi / AKTS almak gerekir?

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

 • Doktora programlarının süresi ne kadardır?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

 • Doktorada bir öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

Doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en az BB olmak zorundadır.

 • Doktora yeterlik sınavı nedir?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

 • Dersler bittikten sonra yeterlik sınavına ne zaman girmek gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 • Doktora yeterlik sınavında başarı şartı nedir?

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 80 puan ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 • Tez izleme komitesi (TİK) nedir?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

 • Tez izleme komitesi ne zaman toplanır?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

 • Doktora programından mezun olabilmek için kaç tez izleme komitesi dönemi geçirmek gerekir?

Doktora programından mezun olabilmek için en az üç tez izleme komitesi dönemini geçirmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

 • Doktora programında tez önerisi ne kadar sürede verilmelidir? Verilmezse ne olur?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

 • Doktora tez jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

 • Tez savunma süreci nasıl başlar?

Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Öğrenci Tez Savunma Sınavı Başvuru formunu ve İntihal programı teslim raporu formunu ekinde turnitin sonucu ile birlikte ilgili Anabilim Dalına sunar. Anabilim Dalı Kurul Kararı ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK'ye gönderilir.

 • Tez savunma sınavı ne zaman yapılır?

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.

 • Doktora diploması almaya ne zaman hak kazanılır?

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ABD başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

ÖZEL ÖĞRENCİ
 • Özel öğrencilik için kimler başvuru yapabilir?

Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü programı öğrencisi olup belirli bir konuda ilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler.

 • Özel öğrenci kaç derse kayıt yaptırabilir?

Her yarıyıl en çok 2 ders için özel öğrenci başvurusu yapılabilir. Muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin % 50’sini geçemez.

 • Özel öğrencilere diploma verilir mi?

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

KAYIT SİLDİRME /İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ
 • Enstitünüze kayıtlı öğrenciyim, kaydımı sildirebilir miyim?

Enstitüden ayrılmak isteyen öğrenci ilişik kesme formunu doldurarak ve öğrenci kimlik kartını teslim ederek Enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulu kararına istinaden öğrencinin ilişiği kesilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.

 • Hangi durumlarda öğrencinin ilişiği kesilir?

Bilimsel hazırlık programında; Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

• Tezli yüksek lisans programı;

a)Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

• Tezsiz yüksek lisans programı;

a)Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

• Doktora Programı;

a)Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

b)Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c)Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. e)Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda eni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. f) Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. g) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. h) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DİPLOMA İŞLEMLERİ
 • Diplomamı süreci nasıl gerçekleşir?

Her eğitim-öğretim yarıyıl sonunda Diploma alacak öğrencilerin listeleri hazırlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan diplomalar imzaya sunulmak üzere Enstitümüze gönderilir. Enstitümüzde son kontroller ve son işlemler tamamlandıktan sonra Rektörlük Makamına imzaya arz olunur. Tüm işlemlerin tamamlanmasına müteakip diploma teslim işlemi gerçekleşir.

 • Öğrenci diplomasını alırken hangi işlemleri yapmalıdır?

Öğrenci, Enstitü öğrenci işlerinden alacağı ilişik kesme belgesini doldurarak gerekli mercilere imzalatmak ve öğrenci kimlik kartını teslim etmek zorundadır.

 • Diplomayı kimler teslim alabilir?

Öğrenci diplomasını, ilişik kesme işlemlerini yapmak koşuluyla iki şekilde teslim alabilir. Kendisi ya da Noter tasdikli vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs aracılığıyla alabilir.

 • Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Öğrencinin diplomayı kaybettiğine ilişkin ulusal gazeteye vereceği kayıp ilanı ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması halinde 2.nüsha diploma düzenlenerek öğrenciye verilir.

 • Diploma eki nedir? Nasıl alınır?

Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir. Mezun olan her öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilmektedir.