EN | TR

Aday Öğrenciler

Aday Öğrencilere;
Günümüz, bilim, teknik ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sürekli olarak artmasıyla bilginin sürekli tazelenmesi ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen bireyler, kendilerini her gün değişen dünyanın aktif parçaları olmalarını sağlayan eğitimlere ihtiyaç duymaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, öğrencilerin ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri bilim dalındaki gelişmeleri benimseyip yeni katkılar sağlayabilmeleri için genç, dinamik ve sürekli gelişen akademik kadrosu, güncel ders ve konuları, sürekli gelişen fiziki koşulları ile öğrencilere yüksek lisans ve doktora programlarıyla destek vermekte ve katkı sağlamaktadır. Verilen lisansüstü eğitim ile öğrencinin bakış açısı ve bilgi birikimi genişletilmektedir. Bu eğitim sürecinin tüm aşamalarında ve yapılacak çalışmalarda özgünlük ve nesnellik kriterlerine özellikle önem verilmektedir. Çünkü enstitümüz bu kriterlerin uygulanmasının ülkemizde bilimin gerçek değerine ulaşmasına hizmet edeceğini bilmekte ve çalışmalarına bu doğrultuda yön vermeyi ilke edinmektedir. Bu kapsamda, Enstitümüz, lisansüstü eğitim alanında yüksek lisans (tezli, tezsiz) ve doktora eğitim programlarımızla ülkemiz geleceğine katkı sağlamaktadır.