Tez İzleme Komitesi

Doktora Öğrencilerimizn Dikkatine! -Tez İzleme Komitesi Raporları

Tez konusu belirlenmiş Doktora programı öğrencilerine ait  6 aylık tez izleme komite raporlarının her sayfası tez izleme komitesi tarafından paraflanacaktır.
Güz Dönemi ;
1 Temmuz 2019-30 Aralık 2019
Bahar Dönemi ;
2 Ocak 2020-30 Haziran 2020

Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

Tarsus Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43-5 maddesinde '' Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.''denilmektedir.
Tez İzleme Komitesi raporunun tesliminde herhangi bir gecikme ya da mağduriyet yaşanmaması için gereğinin yapılmasını rica ederiz.

1. Tez İzleme Komite Toplantısı Tarih ve Saatleri:

İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı