Lisansüstü Program Dersleri

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MÜFREDATI
KOD DERSLER TEORİ UYG. KREDİ AKTS
  I. GRUP DERS PAKETİ          
LE 509 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2 0 2 0
LE 601 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 7,5
LE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 7,5
EM 500 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 0 0 30
EM 501 Yüksek Lisans Seminer 0 0 0 7,5
EM 600 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 30
EM 601 Doktora Seminer 0 0 0 7,5
EM 602 Doktora Yeterlik 0 0 0 15
EM 603  Doktora Tez Önerisi 0 0 0 30
EM 801 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 0
EM 802 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 4 0
  II. GRUP DERS PAKETİ          
EM 502 İleri Mühendislik Matematiği 3 0 3 7,5
EM 503 İleri Sayısal Yöntemler 3 0 3 7,5
EM 504 Enerji Sistemleri Tasarımı ve Optimizasyonu 3 0 3 7,5
EM 505 Enerji Sektöründe Proje Yönetimi 3 0 3 7,5
EM 506 Enerji Dönüşüm Prosesleri 0 3 7,5
EM 507 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 7,5
EM 508 İleri Termodinamik 3 0 3 7,5
EM 509 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 7,5
EM 510 İleri Nükleer Mühendislik 3 0 3 7,5
EM 511 Atıktan Enerji 3 0 3 7,5
EM 512 Kömür Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 7,5
EM 513 İleri Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 7,5
EM 514 Güneş Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri 3 0 3 7,5
EM 515 Bor Temelli Enerji Uygulamaları 3 0 3 7,5
EM 516 Rüzgar Enerji Dönüşüm Sistemleri 3 0 3 7,5
EM 517 İleri Enerji Yönetimi 3 0 3 7,5
EM 518 Alternatif Enerji Üretim Sistemleri ve Uygulamaları 3 0 3 7,5
  III. GRUP DERS PAKETİ        
EM520 Kojenarasyon ve Atık Isı Geri Kazanımı 0 3 7,5
EM 521 Füzyon Enerji 3 0 3 7,5
EM 522 Fotovoltaik Güç Sistemleri 3 0 3 7,5
EM 523 Nanomalzeme Sentez ve Karakterizasyon Teknikleri 3 0 3 7,5
EM  524 Endüstride Nanoteknoloji Uygulamaları 3 0 3 7,5
EM 525 Kömür Sıvılaştırma Teknolojisi 3 0 3 7,5
EM 526 İklimlendirme Sistemleri 3 0 3 7,5
EM 527 Malzemelerin Manyetik Özellikleri 3 0 3 7,5
EM 528 Nanobilim ve Teknoloji 3 0 3 7,5
EM 529 Biyonanoteknoloji ve Enerji 3 0 3 7,5
EM 530 Mühendislikte Deneysel Tasarım 3 0 3 7,5
EM 531 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3 0 3 7,5
EM 532 Enerji Sistemlerinde Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 3 0 3 7,5
EM 533 İleri Yanma 3 0 3 7,5
EM 534 Enerji Verimliliği 3 0 3 7,5
EM 535 Enerji Depolama Sistemleri 3 0 3 7,5
EM 536 Enerji ve Çevre 3 0 3 7,5
EM 537 İleri Süperiletken Uygulamaları 3 0 3 7,5
EM 538 Spektroskopi 3 0 3 7,5
EM 539 Kristal Yapı 3 0 3 7,5
EM 540 Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları 3 0 3 7,5