Lisansüstü Program Dersleri

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  DERS HAVUZU
 
  Ders Kodu DERS ADI Tür T U L K ECTS
1 LE 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 0 0
2 SK 500 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 0 0 30
3 SK 501 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Zorunlu 0 0 0 0 7,5
4 SK 801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 0 4 0
5 SK 802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 0 4 0
6 SK 502 KAMU YÖNETİMİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 3 7,5
7 SK 503 SİYASAL TEORİDE KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
8 SK 504 GÜNCEL SİYASİ SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
9 SK 505 KAMUDA YÖNETİM VE DENETİM Seçmeli 3 0 0 3 7,5
10 SK 506 GÜNCEL KENTSEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
11 SK 507 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCE VE AKIMLAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
12 SK 508 SİYASİ İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 3 7,5
13 SK 509 KAMU YÖNETİMİ VE ETİK Seçmeli 3 0 0 3 7,5
14 SK 510 YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
15 SK 511 ÇAĞDAŞ HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 3 7,5
16 SK 512 TÜRKİYE'DE MODERN DEVLETİN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3 7,5
17 SK 513 ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 3 7,5
18 SK 514 YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI Seçmeli 3 0 0 3 7,5
19 SK 515 KAMU POLİTİKASI MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 3 7,5
20 SK 516 POSTMODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER VE ELEŞTİRİLERİ Seçmeli 3 0 0 3 7,5
21 SK 517 AB VE TÜRKİYE'DE YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 3 7,5
22 SK 526 SİYASAL KÜLTÜR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 3 7,5
23 SK 519 KAMU YÖNETİMİ VE REFORM Seçmeli 3 0 0 3 7,5
24 SK 528 SİVİL TOPLUM KURAMLARI VE GÜNCEL TARTIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 3 7,5
25 SK 521 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 3 7,5