Formlar

Tez Önerisi Formu için tıklayınız.

Tez Teslim Formu için tıklayınız.

Kütüphane Dökümantasyon Formu için tıklayınız.

Öğrenci  İlişik Kesme Formu için tıklayınız.

İntihal Program Raporu Teslim Formu için tıklayınız.
 
Danışman Seçme/Atama Formu için tıklayınız.

Danışman Tez İnceleme Formu için tıklayınız.

Seminer Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Doktora Tez Öneri Formu için tıklayınız.

Doktora Tez İzleme Komite Üyesi Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Özel Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız.

Doktora Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.

Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız.

Seminer Başvuru Formu için tıklayınız.

Diploma Talep Formu için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sınav Tutanağı için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri  Önerisi Formu için tıklayınız.

100/2000 Yök Doktora Programı Başvuru Formu için tıklayınız.

100/2000 Yök Doktora Programı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.