FORMLAR

Tez Yazım Formları:
Tez Yazım Kılavuzunu indirmek için buraya tıklayınız
EK 1- Seminer Başvuru Forrmunu indiriniz
EK 3-Tezsiz Lisansüstü Programları Dönem Proje Başvuru Formunu indiriniz
Ek-6- Kaynakça Yazım Formati için tıklayınız

Tez Öneri Formları:
- Yüksek Lisans Tez Öneri Formu için tıklayınız
- Doktora Tez Öneri Formu için tıklayınız

Tez Savunma Formları:
- İntihal Program Raporu Teslim Formu için tıklayınız
- Doktora Yeterlilik Sınav Başvuru Formu için tıklayınız

Mezuniyet Formları:
- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı  Tez  Teslim ve Kullanim İzin Formu için tıklayınız
- Öğrenci  İlişik Kesme  Formu  için tıklayınız
- Tez Teslim Formu için tıklayınız 
- Diploma Talep Formu için tıklayınız