2021 Yılı SOGEP Bilgilendirme Toplantısı

11 Aralık 2020 Cuma

T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında ülke genelinde yürütülecek olan yaklaşık 166 Milyon TL toplam bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreçlerini başlatmış oldukları ifade edilmektedir.

SOGEP proje başvuru sürecinin iki aşamalı olarak yürütülmesi planlandığı belirtilmektedir. Birinci aşamada? proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı, bütçenin hazırlanması ve 05.02.2021 (Cuma) tarihine kadar "projebirimi@cka.org.tr" e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu aşamada hazırlanacak dokümanların www.cka.org.tr adresinde yayınlandığı bildirilmektedir. İkinci aşamada? ön başvuru aşamasında sunulanlar arasından her bir il için seçilecek 4 (dört) proje için Ajansımızın koordinasyonunda geliştirme ve detaylandırma çalışmasının yapılacağı belirtilmektedir.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz bilgi notundaki hususlara dikkat edilmesi ve proje dokümanlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasının oldukça önemli olduğu belirtilmektedir.

10.12.2020 (Perşembe) saat 14.30'da konu ile ilgili online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek olup, toplantı linkinin www.cka.org.tr adresinde yayınlanacağı ifade edilmektedir.