2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SONUÇLARI

11 Şubat 2022 Cuma

           2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Sonuçları  
 
Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları

İmalat Mühendisliği Anabilim  Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız. 

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
 
Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Finans ve Bankacılık Anabilim  Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

 
Doktora Başvuru Sonuçları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

İşletme Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Siyaset ve Kamu Yönetim Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Başvuru Sonuçları için tıklayınız.KAYIT


 
Tezli Yüksek Lisans, Doktora asıl adayların kesin kayıt tarihi: 14-15-16 Şubat  2022, Saat: 09.00-17.00 saatleri arasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne şahsen yapılacaktır.
 
Tezli Yüksek Lisans, Doktora yedek adayların kesin kayıt tarihi: 17-18 Şubat 2022,  Saat: 09.00-17.00 saatleri arasında  Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne şahsen yapılacaktır.
 
 
Belgeler:
 
 1. Özgeçmiş
 
 1. Diploma veya mezuniyet belgesi (Aslı ve onaylı fotokopisi). Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış diplomanın, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi aranır. Belgenin fotokopisi Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. E-devletten alınacak olan mezuniyet belgesi başvuru esnasında kabul edilecek olup, kesin kayıt esnasında diplomanın aslı istenilecektir.
 
 1. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans not çizelgesi (Transkript veya Diploma Eki) (Aslı ve onaylı fotokopisi). Belgenin fotokopisi Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. Mezuniyet notu 4’lük sistemde olanların 100’lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılması gereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK Not Dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 
 1. ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınmış olması). Adaya ait sonuç belgesi üzerinde sonuç belgesi kontrol kodunun olması gerekmektedir.
 
 1. Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgeleri (aslı ve onaylı fotokopisi). Belgenin fotokopisi Enstitümüz tarafından aslı görüldükten sonra onay işlemi yapılacaktır. Mezuniyet notu 4’lük sistemde olanların 100’lük sisteme dönüşümlerinin kendi üniversitelerince onaylı olarak yapılması gereklidir, yapılmadığı durumda dönüşüm işleminde YÖK Not Dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 2. Yabancı dil sonuç belgesi (Doktora programları için). Adaya ait YDS veya YÖKDİL sonuç belgesi üzerinde sonuç belgesi kontrol kodunun olması gerekmektedir. Yabancı dil belgesi olarak TOEFL belgesi ile başvuruda bulunacak adayların, TOEFL belgesinin Enstitü tarafından kontrolü yapılacaktır. YDS veya YÖKDİL Yabancı Dil Puanı geçerliliği 5 (beş) yıl olup, TOEFL Yabancı Dil Puanı geçerliliği 2 (iki) yıldır.
 
 1. Kayıt Evrakı: Teslim edilen belgelere ek olarak; 6 Adet Vesikalık Fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Kimlik Belgesi Fotokopisi.
 
 
AÇIKLAMALAR

 
 1.  Lisansüstü öğrenciler, başvurdukları anabilim dalına kesin kayıt hakkı kazandıklarında, kayıtlarının yapılabilmesi için daha önce herhangi bir eşdeğer programda kayıtları varsa o programdan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 2. Başvuru belgeleri geri verilmemektedir.
 3. Kayıt yaptırmak üzere duyurulan adayların, kayıt için belirlenen günde gelmedikleri takdirde kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.
 4. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
 Enstitümüze gerçeğe aykırı ya da yanlış beyanda bulunulması veya tahrif edilmiş belge/sahte belge sunulması durumunda yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve haklarında yasal işlem yapılacak olup, kazanılmış hak talep edilemeyecektir